Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Para Leluhur dan Keruhun Sunda


Berikut ini nama beberapa karuhun sunda, dan jika ada kesalahan baik dalam penulisan kata ataupun kesalahan penyebutan saya mohon maaf sebesar-besarnya..Berikut adalah Nama -nama para leluhur dan keruhun tersebut;
Selengkapnya
• Pangeran Jayakarta (Rawamangun Jakarta)
• Eyang Prabu Kencana (Gunung Gede, Bogor )
• Syekh Jaenudin (Bantar Kalong)
• Syekh maulana Yusuf (Banten)
• Syekh hasanudin (Banten)
• Syekh Mansyur (Banten)
• Aki dan Nini Kair (Gang Karet Bogor)
• Eyang Dalem Darpa Nangga Asta (Tasikmalaya)
• Eyang Dalem Yuda Negara (Pamijahan Tasikmalaya)
• Prabu Naga Percona (Gunung Wangun Malangbong Garut)
• Raden Karta Singa (Bunarungkuo Gn Singkup Garut)
• Embah Braja Sakti (Cimuncang, Lewo Garut)
• Embah Wali Tangka Kusumah (Sempil, Limbangan garut)
• Prabu Sada Keling (Cibatu Garut)
• Prabu Siliwangi (Santjang 4 Ratu Padjadjaran
• Embah Liud (Bunarungkup, Cibatu Garut)
• Prabu Kian Santang (Godog Suci, garut)
• Embah Braja Mukti (Cimuncang, Lewo Garut)
• Embah Raden Djaenuloh (Saradan, Jawa Tengah)
• Kanjeng Syekh Abdul Muhyi (Pamijahan Tasikmalaya)
• Eyang Siti Fatimah (Cibiuk, Leuwigoong Garut)
• Embah Bangkerong (Gunung Karantjang)
• Eyang Tjakra Dewa (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
• Eyang Prabu Tadji Malela (Gunung Batara Guru)
• Prabu Langlang Buana (Padjagalan, Gunung Galunggung
• Eyang Hariang Kuning (Situ Lengkong Pandjalu Ciamis)
• Embah Dalem Salinggih (Cicadas, Limbangan Garut)
• Embah Wijaya Kusumah (Gunung Tumpeng Pelabuhan Ratu)
• Embah Sakti Barang (Sukaratu)
• Syekh Abdul Rojak Sahuna (Ujung Kulon Banten)
• Prabu Tjanar (Gunung Galunggung)
• Sigit Brodjojo (Pantai Indramayu)
• Embah Giwangkara (Djayabaya Ciamis)
• Embah Haji Puntjak (Gunung Galunggung)
• Dewi Tumetep (Gunung Pusaka Padang , Ciamis)
• Eyang Konang Hapa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
• Embah Terong Peot (dayeuh Luhur, Sumedang)
• Embah Sayang Hawu (Dayeuh Luhur, Sumedang)
• Embah Djaya Perkasa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
• Prabu Geusan Ulun (Dayeuh Luhur, Sumedang)
• Nyi Mas Ratu harisbaya (Dayeuh Luhur, Sumedang)
• Eyang Anggakusumahdilaga (Gunung Pusaka Padang Ciamis)
• Eyang Pandita Ratu Galuh Andjarsukaresi (Nangerang)
• Embah Buyut Hasyim (Tjibeo Suku Rawayan, Banten)
• Eyang mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana, Malangbong Garut)
• Embah Purbawisesa (Tjigorowong, Tasikmalaya)
• Embah Kalidjaga Tedjakalana (Tjigorowong, Tasikmalaya)
• Embah Kihiang Bogor (Babakan Nyampai, Bogor )
• Aki Wibawa (Tjisepan, Tasikmalaya)
• Embah wali Mansyur (Tomo, Sumedang)
• Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya)
• Sunan Rumenggang (Gunung Batara Guru)
• Embah Hadji Djaenudin (Gunung Tjikursi)
• Eyang Dahian bin Saerah (Gunung ringgeung, garut)
• Embah Giwangkarawang (Limbangan Garut)
• Nyi Mas Layangsari (Gunung Galunggung)
• Eyang Sunan Cipancar (Limbangan garut)
• Eyang Angkasa (Gunung Kendang, Pangalengan)
• Embah Kusumah (Gunung Kendang, Pangalengan)
• Eyang Puspa Ligar (Situ Lengkong, Panjalu Ciamis)
• Kimandjang (Kalapa 3, Basisir Kidul)
• Eyang Andjana Suryaningrat (Gunung Puntang Garut)
• Gagak Lumayung (Limbangan Garut)
• Sri Wulan (Batu Hiu, Pangandaran Ciamis)
• Eyang Kasepuhan (Talaga Sanghiang, Gunung Ciremai)
• Aki manggala (Gunung Bentang, Galunggung)
• Ki Adjar Santjang Padjadjaran (Gunung Bentang, Galunggung)
• Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk, Garut)
• Embah Hadji Muhammad Pakis (Banten)
• Eyang Boros Anom (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
• Embah Raden Singakarta (Nangtung, Sumedang)
• Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan, Lewo-Garut)
• Embah Dalem Kasep (Limbangan Garut)
• Eyang Imam Sulaeman (Gunung Gede, Tarogong)
• Embah Djaksa (Tadjursela, Wanaraja)
• Embah Wali Kiai Hadji Djafar Sidik (Tjibiuk, Garut)
• Eyang Hemarulloh (Situ Lengkong Pandjalu)
• Embah Dalem (Wewengkon, Tjibubut Sumedang
• Embah Bugis (Kontrak, Tjibubut Sumedang)
• Embah Sulton Malikul Akbar (Gunung Ringgeung Garut)
• Embah Dalem Kaum (Mesjid Limbangan Garut)
• Mamah Sepuh (Pesantrean Suralaya
• Mamah Kiai hadji Yusuf Todjiri (Wanaradja)
• Uyut demang (Tjikoneng Ciamis)
• Regregdjaya (Ragapulus)
• Kiai Layang Sari (Rantjaelat Kawali Ciamis)
• Embah Mangun Djaya (Kali Serayu, Banjarnrgara)
• Embah Panggung (Kamodjing)
• Embah Pangdjarahan (Kamodjing)
• Syekh Sukri (Pamukiran, Lewo Garut)
• Embah Dipamanggakusumah (Munjul, Cibubur)
• Aki Mandjana (Samodja, Kamayangan)
• Eyang Raksa Baya (Samodja, Kamayangan)
• Embah Dugal (Tjimunctjang (
• Embah Dalem Dardja (Tjikopo)
• Embah Djaengranggadisastra (Tjikopo)
• Nyi Mas Larasati (Tjikopo)
• Embah Dalem Warukut (Mundjul, Cibubur)
• Embah Djaya Sumanding (Sanding)
• Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding)
• Embah Djaga Alam (Tjileunyi)
• Sembah Dalaem Pangudaran (Tjikantjung Majalaya)
• Sembah Dalem Mataram (Tjipantjing)
• Eyang Nulinggih (Karamat Tjibesi, Subang)
• Embah Buyut Putih (Gunung Pangtapaan, Bukit Tunggul)
• Embah Ranggawangsa (Sukamerang, bandrek)
• Eyang Yaman (Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
• Embah Gurangkentjana(Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
• Embah Gadjah Putih (Tjikawedukan Gunung wangun)
• Ratu Siawu-awu (Gunung Gelap, pameungpeuk Sumedang)
• Embah Mangkunegara ( Cirebon )
• Embah Landros (Tjibiru Bandung)
• Eyang latif (Tjibiru Bandung)
• Eyang Penghulu (Tjibiru Bandung)
• Nyi Mas Entang Bandung (Tjibiru Bandung)
• Eyang Kilat (Tjibiru Bandung)
• Mamah Hadji Umar (Tjibiru Bandung)
• Mamah Hadji Soleh (Tjibiru Bandung)
• Mamah Hadji Ibrahim (Tjibiru Bandung)
• Uyut Sawi (Tjibiru Bandung)
• Darya binSalmasih (Tjibiru Bandung)
• Mmah Hadji Sapei (Tjibiru Bandung)
• Embah Hadji Sagara Mukti (Susunan Gunung Ringgeung)
• Eyang Istri (Susunan Gunung Ringgeung)
• Eyang Dewi Pangreyep (Gunung Pusaka Padang Garut)
• Ratu Ayu Sangmenapa (Galuh)
• Eyang Guru Adji panumbang (Tjilimus Gunung Sawal)
• Eyang Kusumah Adidinata (Tjilimus Gunung Sawal)
• Eyang Rengganis (Pangandaran Ciamis)
• Ki Nurba’in (Sayuran, Gunung Tjikursi)
• Buyut Dasi (Torowek Tjiawi)
• Embah Buyut Pelet (Djati Tudjuh Kadipaten)
• Embah Gabug (Marongge)
• Eyang Djayalaksana (Samodja)
• Nyi Mas Rundaykasih (Samodja)
• Nyi Mas Rambutkasih (Samodja)
• Eyang Sanghiang Bongbangkentjana (Ujung Sriwinangun)
• Eyang Adipati Wastukentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
• Eyang Nila Kentjana (Situ Pandjalu, Ciamis)
• Eyang Hariangkentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
• Embah Dalem Tjikundul (Mande Cianjur)
• Embah Dalem Suryakentjana (PantjanitiCianjur)
• Embah Keureu (Kutamaneuh Sukabumi)
• Ibu Mayang Sari (Nangerang Bandrek Garut)
• Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek Garut)
• Embah Sayid Kosim (Gunung Alung Rantjapaku)
• Embah Bang Sawita (Gunung Pabeasan Limbangan Garut)
• Uyut Manang Sanghiang (Banten)
• Eyang Ontjar (Nyampai Gunung Bungrangrang)
• Eyang Ranggalawe (Talaga Cirebon)
• Ibu Siti Hadji Djubaedah (Gunung Tjupu Banjar Ciamis)
• Mamah Sepuh ((Gunung Halu Tjililin Bandung )
• Embah Sangkan Hurip (Ciamis)
• Embah Wali Abdullah (Tjibalong Tasikmalaya)
• Mamah Abu (Pamidjahan Tasikmalaya)
• Embah Dalem Panungtung Hadji Putih Tunggang Larang Curug Emas (Tjadas Ngampar Sumedang)
• Raden AstuManggala (Djemah Sumedang)
• Embah Santiung (ujung Kulon Banten)
• Eyang Pandita (Nyalindung Sumedang)
• Embah Durdjana (Sumedang)
• Prabu Sampak Wadja (Gunung Galunggung Tasikmalaya)
• Nyi Mas Siti Rohimah/Ratu Liongtin (Jambi Sumatera)
• Eyang Parana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
• Eyang Singa Watjana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
• Eyang Santon (Kulur Tjipatujah, tasikmalaya)
• Eyang Entjim (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
• Eyang Dempul Wulung (Djaga Baya Ciamis)
• Eyang Dempul Walang (Djaga Baya Ciamis)
• Eyang Giwangkara (Djaga Baya Ciamis)
• Embah Wali Hasan (Tjikarang Bandrek, Lewo Garut)
• Embah Raden Widjaya Kusumah (Tjiawi Sumedang)
• Dalem Surya Atmaja (Sumedang)
• Eyang Rangga Wiranata (Sumedang)
• Eyang Mundinglaya Dikusumah (sangkan Djaya, Sumedang)
• Eyang Hadji Tjampaka (Tjikandang, Tjadas Ngampar Sumedang)
• Eyang Pangtjalikan (Gunung Ringgeung Garut)
• Eyang Singa Perbangsa (Karawang)
• Embah Djaga Laut (Pangandaran)
• Raden Ula-ula Djaya (Gunung Ringgeung Garut)
• Raden Balung Tunggal (Sangkan Djaya, Sumedang)
• sembah dalem wirasuta (Majalaya )
• Embah Raja Peduni (majalaya)
• Eyang santoan Qobul (Banjaran, bandung)
• pangeran qudratulloh di gunung cabe / g. sunda pelabuhan ratu
• prabu ciung wanara di belakang SMU 7 Bogor komplek Bantar jati
• raden mbah jangkung kp. cilumayan - sisi cibereno , bayah – banten

Leluhur-leluhur dari pihak wanita. Yang ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan Situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur

1. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang
2. Ibu Ratu Siti Dewi Hasta
3. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari
4. Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci
5. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon
6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati
7. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat
8. Ibu Ratu Siti Dewi Niti Suari Sunan Ambu
9. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Poerbasari
10. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning
11. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat
12. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung
13. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya
14. Eyang Sepuh Prabu Ismaya
15. Syech Sulton Jannawiyah
16. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi (Lingga Buana) - Kakek dr Sri Baduga Maharaja Siliwangi
17. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana (Ayahanda dr Prabu Siliwangi)
18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon

SEKILAS KISAH DARI TATARAN SUNDA RANAH CIANJURAN;
Selengkapnya
Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh, setelah pada tahun 17 M Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menginjakkan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas maka kemudian Sri Panggung Pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan.

Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan Kitab Sindil, dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan Kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para Dewa dan memuat ajaran ajaran Pitutur (berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari) , Pituduh (berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat) , Pibakalen (berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian).

Neda maaf ka Gusti Pangeran nu Maha Agung nyuwun hampurakeun ka luluhur sepuh jeung pinisepuh nu kasebat Tataran Sunda

Eyang Dalem Cikundul putra dari Eyang Dalem Arya Wangsa Goparna dari Nangka Beurit Sagalaherang subang dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul beserta sanak saudara dan keturunan2 beliau termasuk Camat Cikalong Pertama dan Cicitnya yang Pendiri Silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Djajaperbata Bin Dalem Aom Rajadiradja.

Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan2 dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamnisasi dari Banten dan Cirebon. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul nu linggih di Bukit Babakan Jati Cianjur yang jadi tempat favorit saya buat tirakatan karena sekalipun di pinggir kota tapi jauh dari mana2 jadi biasa fokus kalau buat ritual. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adimanggala di makamkannya ada 2 karena beliau punya ilmu Panca Sona yang legendaris itu,untuk dari leher kebawah dimakamkan di tepi sungai cikondang dibawah pohon mangga di tengah2 sawah,kalau kepalanya ada di bukit cikondang dan tempatnya wingit&angker banget bagi yang ingin tirakatan. Perlu diketahui saya punya babad dan silsilah ketrurunan Eyang Dalem Cikundul/Raden Jayasasana dari beliau kebawah dan dari beliau keatas. Ok dekian dulu buat sekarang

Eyang Nurbaya Eyang Nurbayin, itu ceritanya beda lagi kang kalau beliau dari Kadipaten Cibale Agung yang letaknya dekat jangari cianjur beliau merupakan abdi dalem disana yg pada waktu itu di pimpin oleh kerabat Eyang Dalem Cikundul yaitu keturunan dari adik ayah beliau yang bernama Panembahan Girilaya yang mempunyai putra bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta yang merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung sebelum Kadipaten Cikundul dibentuk. Salam Buat keturunan2 Eyang Dalem Cikundul. Ngomong2 ada yang punya Ilmu Sahadat Cianjur/Sahadat Rasa Cikundul

Ada Revisi..Makam Eyang Surya Padang tuh adanya di Gn Gambir Cikalong dan selain beliau dimakamkan juga sesepuh dari kerajaan pajajaran yang bernama Eyang Gambir Sawit yang dimakamkan di puncak Gn Gambir sedangkan Eyang Surya Padang sendiri dimakamkan di kaki gn nya. Penunggu Gn Gambir sendiri berupa siluman harimau yang besarnya segede kerbau jantan dan itu banyak org2 skitar atau yang berziarah ke makam beliau kebetulan melihat. Untuk Eyang Gentar Bumi makam beliau ada di kaki Gn Halimun beliau merupakan salah satu panglima perang pajajaran pada masa Prabu Nusya Mulya alias Prabu Seda Raja terakhir Pajajaran sebelum diluluh lantakan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten.Eyang Gentar Bumi juga salah satu sepuh yang menguasai Ilmu Sahadat Sukawayana yang terkenal itu dan merupakan kunci masuk ke alam ghaib kerajaan pajajaran yang ada di sukawayana dan goa kuta maneuh sukabumi.

Makam KH. Abdul Fatah ( Ki Beji / Buyut Beji )
Terumbu, Banten


Makam buyut Beji

Silat Banten Aliran Terumbu
Ditulis Oleh : Nasrudin Attijani
Selengkapnya
Kiyai Terumbu merupakan ulama besar Banten pada Abad 15 sebelum sultan Hasanudin menjadi sultan di Kerajaan Banten dan pada masa tersebut kerjaan Banten belum menjadi kerajaan islam dan beliau bermukim di suatu kampung, yang mempunyai 5 orang anak dan anak pertama bernama Abdul Fatah.

Menjelang usia dewasa Abdul Fatah pernah mempunyai istri dari manusia dan usianya tidak lama dan Abdul Fatah ingin mencari seorang istri lagi tetapi tidak ada yang mau di peristri oleh Abdul Fatah karena takut usianya tidak lama seperti istri sebelumnya dan Abdul Fatah mengembara dari satu kampung ke kampung lainnya tapi belum juga mendapatkan jodoh. Akhirnya beliaupun menghadap kepada Ki Terumbu untuk meminta saran agar cepat mendapatkan seorang istri. Ki terumbupun memberikan saran, agar menjadi seorang Aulia Allah harus menikah dengan bangsa jin islam. Dan untuk menemukan jin islam perempuan pun tidak mudah untuk menemukanknya dan untuk menemukannya Ki Terumbu menyarankan untuk membuat suatu sumur pemandian di suatu kampung yang terdapat alasnya ( hutan ) yang tidak jamah oleh manusia apabila sumur tersebut digunakan mandi oleh jin perempuan islam, maka Abdul Fatah harus mengambil salah satu pakaian jin tersebut .

Beliaupun menjalankan saran Ki Terumbu untuk membuat suatu sumur pemandian pertama di kampung kasemen, tapi setelah beberapa waktu dilihat ternyata belum ada tanda – tanda adanya jin tersebut, Abdul Fatahpun membuat lagi sumur pemandian di kampung pontang sekarang tirtayasa tetapi belum juga berhasil. Dan akhirnya beliau meminta saran Ki Terumbu lagi dan Ki Terumbu menyarankan agar membuat sumur yang bernama sumur pulauan di kampung yang ditempati oleh ki terumbu kp. Padadaran ( sekarang kp. Terumbu ), setelah dibuat selang 3 hari akhirnya Abdul fatah menemukan tanda – tanda bahwa sumur pemandian yang di buatnya terlihat keruh pada malam hari dan keesokan harinya beliau mengintip sumur tersebut dan menemukan tiga jin perempuan sedang mandi pada sumur pemandian tersebut. Dan beliaupun mengambil salah satu baju jin perempuan tersebut, tetapi kedua jin yang lainnya langsung mengetahui dan langsung mengambil pakaiannya dan menghilang sedangkan jin perempuan yang satunya lagi masih ada di sumur pemandian tersebut tidak bisa menghilang karena pakaiannya dipegang oleh Abdul fatah dan di sembunyikan di lumbung pari agar tidak ditemukan oleh jin tersebut.

Dan Abdul Fatahpun langsung memberikan pakaian manusia untuk di kenakan oleh jin perempuan tersebut. Jin tersebut langsung dibawanya kerumah Ki Terumbu untuk langsung dinikahkan dengan wali hakim. Dan dinikahkan oleh ki terumbu dan ki terumbu memberi pesan bahwa kedua mempelai bisa hidup normal seperti manusia biasa dengan catatan jangan sampai istri Abdul Fatah mengenakan baju jinnya kembali, apabila mengenakannya akan langsung hilang. Dan Abdul Fatah pun mengikuti nasehat Ki Terumbu.

Hasil pernikahan ki beji dengan jin perempuan tersebut dikaruniai 3 orang anak diantaranya : anak pertama bernama Tanjung anom, anak kedua. bernama Kudup melati, anak ketiga bernama Dewi Rasa. Pada waktu syarif Hidayatullah akan rapat dewan walisongo membawa anaknya sultan hasanudin ( sebelum menjadi raja Kesultanan Banten ) kepada Ki Beji untuk dititipkan sementara syarif Hidayatullah Rapat dengan Walisongo di Demak beserta KH. Abdul Fatah ( Ki Beji ). Perjalanan menuju Demak memakan waktu 3 hari 3 malam untuk sampai lokasi Mesjid Demak dan pulangnya memakan waktu 3 hari 3 malam.

Pada waktu perjalanan menuju Demak ada beberapa kejadian penting diantaranya :

Selengkapnya
1. Pada hari pertama perjalanan Ki Beji menemukan burung dara mati didepannya dan Ki Beji pun menangisi Burung dara tersebut dan berkata : ” andai saja ya Allah burung ini hidup dapat berguna bagi anak dan keluarganya”, dan seketika itupun Allah mengabulkan permintaan Ki Beji. Burung dara itupun langsung hidup dan berkata kepada Ki Beji : “ jika Ki Beji butuh pertolongan maka saya akan membantu Ki Beji dengan cara injrk bumi 3 kali “ . dan Ki Beji pun mengiyakan permintaan Burung itu, dan burung tersebut langsung menghilang.

2. Pada hari kedua perjalanan Ki Beji menemukan belut putih mati didepannya dan Ki Beji pun menangisi belut putih tersebut dan berkata : ” andai saja ya Allah belut putih ini hidup dapat berguna bagi anak dan keluarganya”, dan seketika itupun Allah mengabulkan permintaan Ki Beji. belut putih itupun langsung hidup dan berkata kepada Ki Beji : “ jika Ki Beji butuh pertolongan maka saya akan membantu Ki Beji dengan cara injak bumi 3 kali “ . dan Ki Beji pun mengiyakan permintaan belut putih itu, dan belut putih tersebut langsung menghilang.

3. Pada hari kedua perjalanan Ki Beji menemukan lalat besar mati didepannya dan Ki Beji pun menangisi lalat besar tersebut dan berkata : ” andai saja ya Allah lalat besar ini hidup dapat berguna bagi anak dan keluarganya”, dan seketika itupun Allah mengabulkan permintaan Ki Beji. lalat besar itupun langsung hidup dan berkata kepada Ki Beji : “ jika Ki Beji butuh pertolongan maka saya akan membantu Ki Beji dengan cara injak bumi 3 kali “ . dan Ki Beji pun mengiyakan permintaan lalat besar itu, dan lalat besar tersebut langsung menghilang.

4. Pada malam terakhir perjalanan pulang menuju Kp. Terumbu Banten, Ki Beji menemukan Burung Garuda mati didepannya dan Ki Beji pun menangisi Garuda mati tersebut dan berkata : ” andai saja ya Allah Garuda mati ini hidup dapat berguna bagi anak dan keluarganya”, dan seketika itupun Allah mengabulkan permintaan Ki Beji. Burung Garuda itupun langsung hidup dan berkata kepada Ki Beji : “ jika Ki Beji butuh pertolongan maka saya akan membantu Ki Beji dengan cara injak bumi 3 kali “ . dan Ki Beji pun mengiyakan permintaan Garuda itu, dan Garuda tersebut langsung menghilang.
Sesampainya Ki Beji di rumahnya, beliau kaget karena mencari – cari istrinya tidak ada di rumah, dan Ki Beji langsung kerumahnya Kiyai Terumbu menanyakan keberadaan istrinya yang hilang. Ki terumbu mengingatkan kepada Ki Beji sebelum berangkat, agar kunci gudang ( lumbung ) tempat menyimpan baju jin istrinya agar tidak diberikan kepada istrinya Ki Beji, Ki besus ( penjaga rumah Ki Beji ) yang di amanati Ki Beji agar menjaga kunci tersebut tidak di berikan kepada siapapun termasuk istrinya. Ternyata ki besus hilaf akan tugasnya ketika itu ki besus tertidur ketika menjaga rumah dan tanpa disadari istri Ki Beji mencurinya dan langsung menghilang. Ki Beji seharusnya tahu isyarat pada waktu perjalanan pulang menemukan Burung garuda mati tersebut bisa membawa Ki Beji ke negeri Jin menurut Ki terumbu. Maka seketika itu Ki Beji langsung memanggil Garuda itu dan langsung datang, dan langsung membawa Ki Beji ke negeri jin tempat istrinya tinggal. Sampailah Ki Beji ke negeri Jin dengan Garuda, di pintu gerbang Ki Beji menemukan penjaga negeri jin dan melarang manusia memasuki negerinya, tapi Ki Beji bersikeras akan membawa pulang ke dunia istrinya.

Penjaga itupun mempersilahkan Ki Beji membawa istrinya dengan beberapa syarat :

Selengkapnya
1. Ki Beji dikasih keranjang untuk mengangsu air ke negeri jin
Dalam pikirannya beliau berpikir bagaimana mengangsu air dengan keranjang sedangkan keranjang itu bolong – bolong, dan beliaupun teringat pada belut putih yang hidup di air. Dan dengan bantuan belut putih itu Ki beji dapat mengangsu air dengan cara keranjang tersebut di lilit dengan tubuh belut putih tersebut.

2. Ki beji di suruh membawa kacang ijo sekarung dibuang oleh penjaga negeri jin ke dunia agar membawanya kembali utuh menjadi satu karung kembali. Dan Ki beji meminta bantuan kepada burung dara untuk memakan semua kacang yang bercecer dan memasukkan kembali ke karung untuk di bawa ke negeri jin

3. Ki Beji disuruh mencari istrinya berada sedangkan istana jin itu beratus lantai dan harus tahu dimana lokasi tampat istrinya berada. Ki Beji pun meminta bantuan kepada burung dara agar mencarikan lokasi dimana istrinya berada dan waktu itu burung dara itu langsung laporan ke Ki Beji bahwa sudah menemukan istrinya berada.

4. Setelah ketemu dimana istrinya berada, sekarang Ki Beji harus menemukan dimana istrinya sedangkan bangsa jin perempuan wajahnya sama mencapai ribuan. Ki Beji meminta bantuan lalat besar agar ditemukan keberadaan istrinya. Ki Bji menyuruh lalat tersebut menghinggapi wajah muka istrinya dan tebakan Ki Beji itu benar. Jin perempuan itu di Tanya oleh penjaga negeri jin, “ benar kamu sudah menikah dengan Ki Beji bangsa manusia?” dan jin tersebut mengiyakan perkataan Ki Beji maka di bawalah istrinya kembali ke kp. Terumbu dan menjalani hidup normal seperti manusia hingga mempunyai 3 orang anak ( Tanjung Anom, Kudup Melati, Dewi Rasa )

Julukan Ki beji karena beliau berhati besi atau beji yang membangkang pada kompeni dan tidak mau diusir oleh penjajah kompeni ( Belanda ) dari tanah kampung terumbu Banten. Masyarakat dan keturunan Ki Terumbu diajari ilmu silat dari anak – anak hingga dewasa untuk melawan penjajahan belanda hingga sekarang silat ini turum temurun masih terjaga kelestariannya di kampung terumbu, Kasemen serang. Pada keturunan ke 4 atau cicit dari H. Agus( anak ke 4 dari Ki Zunedil Qubro bin Ki Terumbu ) yaitu H. Mad sidiq mewarisi ilmu silat Bandrong dan mempunyai istri di pulo ampel bojonegara - Serang serta mengembangkannya aliran silat ini ke daerah cilegon dan sekitarnya untuk melawan penjajahan belanda dan jepang sedangkan M. Idris mewarisi ilmu silat terumbu dan beliau bermukim di kampung terumbu dalam pengembangannya aliran silat ini berkembang di daerah serang dan sekitarnya untuk melawan penjajahan belanda dan jepang.

Mukjizat / Kesaktian Keturunan Terumbu ;

Selengkapnya
Nyi jong mempunyai kesaktian sebuah kerudung, apabila di simpan di pohon maka akan ada lautan darah di tempat tersebut, karena pada waktu kompeni akan menyerbu kampong terumbu, beliau mengikatkan kerudungnya pada sebuah pohon dan kampung terumbu pun menjadi lautan darah dan pasukan kompenipun terkecoh oleh kekuatan dan kesaktian nyi jong dengan kerudungnya dan merekapun meninggalkan kampung terumbu.
Nyi Audah mempunyai umur yang panjang hingga 300 tahun.

H. Buang mempuyai kesaktian dapat mengalahkan macan siluman yang ada di benteng Jakarta sekarang menjadi lapangan benteng. Pada zaman VOC / kompeni menduduki sunda kelapa, setiap pasukannya melewati lapangan benteng selalu mati diterkam oleh macan siluman. Kompeni pun mengadakan sayembara hadiah kepada siapa saja yang yang dapat mengalahkan macan siluman itu akan dihadiahi tanah seluas 1 hektar, waktu itu H. Buang datang ke kompeni memakai dan membawa dagangan kacang pikulan. Kompeni tidak percaya akan penampilan pada H. Buang karena pakaianya sederhana tidak kelihatan seperti jawara, akhirnya H. Buangpun di terima untuk membunuh macan siluman yang ada di benteng, tak lama kemudian H. Buang dapat mengalahkan macan siluman itu dengan mudah. Setelah itu pasukan kompeni dapat melewati daerah benteng dengan aman dan menghadiahi beliau tanah yang dijanjikan.

KEBUYUTAN BANTEN

Selengkapnya
1. PARABU DEWARATU PULO PANAITAN
2. PRABU LANGLANG BUANA GUNUNG LOR PULA SARI
3. PRABU MUDING KALANGON PUNCAK MANIK GUNUNG LOR PULASARI
4. PRABU SEDASAKTI TAJO POJOK
5. PRABU MANDITI GUNUNG KARANG
6. PRABU BANGKALENG CANGKANG
7. NYAIMAS RATU WIDARA PUTIH SERAM TENGAH LAUTAN
8. NYAIMAS DJONG
9. KYAI AGU DJU
10. INDRA KUMALA GUNUNG KARANG PEPITU PAKUAN
11. MANIK KUMALA SUNGAI CIUJUNG

LELUHUR BANTEN
PANEMBAHAN SABAKINGKING RATU DJAYA CHASANUDDIN BIN SYARIEF HIDAYATULLOH MACHDUM GUNUNG DJATI (CIREBON) Beristri dengan ;
DEWI SITI FATIMAH binti RADEN CHASAN ABIL FATTACH SURYA ALAM ZAINIAL ABIDIN GELAGAH WANGI DEMAK MEMPUNYAI ANAK.....:

Selengkapnya
1.NYAIMAS RATU PEMBAYUN DIPANG UTARA BLORA
2.NYAIMAS RATU SARANENGAH JAMBI
3.NYAIMAS RATU KAMUDARAGI PALEMBANG
3.PANGERAN JUPRIE RATU JEPARA
4.PANGERAN PRINGGALAYA RATU BETAWI
5.PANGERAN PEJAJARAN RATU BOGOR
6.PANEMBAHAN PEKALONGAN MAULANA YUSUF RATU BANTEN

SULTHON MUCHAMMAD SABAKINGKING RATU BANTEN BERANAK CUCU :
Selengkapnya
1.SULTHON ABUL MUFAQIR 'ABDUL QODIR KENARI
2.SULTHON ABUL MA'ANALI ACHMAD KENARI
3.SULTHON AGUNG ABUL FATEHI ABDUL FATTAH TIRTAYASA
4.SULTHON ABUNNASRI MAULANA MANSUR ABDUL QOHHAR CIKADUEUN
5.SULTHON ABUL FADLOLI
6.SULTHON ABUL MAHASIN MA'SUM
7.SULTHON ABDUL FATTAH MUHAMMAD SYIFA ZAINUL 'ARIFIN
8.SULTHON SYARIFUDDIN RATU WAKIL MUHAMMAD WASI'
9.SULTHON ZAINUL 'ASIKIN
10.SULTHON ABDUL MAFAQIR MUHAMMAD ALIYUDIN AWWAL
11.SULTHON ABDUL FATTAH MUHAMMAD MUHYIDIN ZAINUL SOLIHIN
12.SULTHON MUHAMMAD ISHAQ ZAINUL MUTTAQIN
13. SULTHON WAKIL PANGERAN NATAWIJAYA
14.SULTHON MUHAMMAD AKILLUDI TSANI
15.SULTHON WAKIL PANGERAN SURAMENGGALA
16.SULTHON MUHAMMAD SHOFIYUDIN
17.SULTHON MUHAMMAD ROFI-UDDA (DIASINGKAN DISURABAYA)

SEJARAH PERGURUAN PARAWALI TANAH BANTEN
Selengkapnya
1.SYEH MUHAMMAD SHOLEH GUNUNG SANTRI CILEGON
2.SYEH MUHAMMAD SHIHIB TAGAL PAPA MENGGER
3.SYEH ABDUL RO’UF PARAJAGATI CINGENGE
4.SYEH ABDUL GHANI MENES
5.SYEH MAHDI CARINGIN LABUAN
6.SYEH ABDURROHMAN ASNAWI CARINGIN LABUAN
7.SYEH WALI DAWUD CINGINDANG LABUAN
8.SYEH KIYAI MACHDUM ABDUL DJALIL KALIMAH BARRONI
GUNUNG RAMA SUKOWATI LABUAN
9.SYEH CINDRAWULUNG GUNUNG SINDUR TANGERANG
10.SYEH HAJI KAISAN
11.SYEH HAJI SILAIMAN GUNUNG SINDUR
12. SYEH KANJENG KYAI DALEM MUSTOFA GUNUNG SINDUR
13.SYEH KYAI BAGUS ATIK SULAIMAN QH

Demikian artikel ini ditulis, dan kepada generasi penerus lainnya, mohon diingatkan saya apabila dalam penyampaian dalam bentuk tulisan maupun dalam penyampaian kata ada yang salah sehingga mengandung arti dan makna yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tulisan ini dimaksud hanya salah satu bentuk saya untuk menghargai para leluhur yang sudah memberikan warisan dan amanah yang baik dan yang perlu kita jaga. Akhirnya sebagai penghargaan yang tinggi, moga Hyang Widi jagad Pangeran semesta alam, yang sudah menciptakan langit dan bumi, kersa ning pangampura kepada para leluhur dan keruhun yang sudah mendedikasikan ilmu dan amalan yang baik dan sudah menjaga bumi pasundan ini, dan semoga langgeng tanah sunda dan tatarannya hingga akhir suatu masa. 

Amiin.

Edit ; wawansurya
Sumber;
cechgentong.multiply.com - saduran dari tulisan LQ Hendrawan
www.affiliate-waones.com - kandaga-sunda/sundanese